facebooktwittergoogle_plusmail

Merhaba, bu yazımızda kpsspuan.net ekibi olarak son 10 yılın KPSS sonuçlarına bakarak sınavın zorluk seviyesinin nasıl değiştiğini yorumlamaya çalışacağız.

Değerlendirmemiz yaparken tüm adayların girdiği cumartesi sabah oturum olan Genel Kültür (GK) ve Genel Yetenek (GY) testlerinin ortalamalarına1 bakacağız.

Tek / çift yıllarda aday sayısından dolayı farklılık oluyor mu?

GY-GK oturumuna B kadro atamalarından dolayı çift yıllarda giren aday sayısı iki katından fazla olmaktadır: Örneğin; 2013 yılında 450.000 aday bu teste girerken, 2014 yılında 1.100.000 civarıdır. Dolayısıyla akla gelen ilk çıkarım şudur:

  • Çift yıllar ve tek yılların sonuçları arasında ciddi bir fark gözlemlenmelidir.

Aşağıdaki son 10 yılın verilerinde;

Genel Yetenek
– Tek yılların ortalaması: 33,141 – Çift yılların ortalaması: 32,091

Genel Kültür

  • Tek yılların ortalaması: 27,004
  • Çift yılların ortalaması: 25,820

Aşağıda verilecek grafiklerde de görüldüğü üzere sınava giren aday sayısı çift yıllarda iki kat olmasına rağmen test ortalamalarına büyük fark görülmemektedir.

Sınavın zorluk derecesi nasıl değişmiş?

Yazının devamına geçmeden önce şu grafikleri hep beraber yorumlayalım.

f6b79dc2b6c6f9a6 3bd0fb48cd951f5d

Burada yatay eksen yılları, dikey eksen ise testlere giren adayların yaptıkları net sayısının ortalamasını vermektedir.

2011 yılına kadar belli bir çerçevede dalgalanan sınav ortalamalarının hem Genel Yetenek hem de Genel Kültür testleri için birden düşüşe geçtiğini çok rahat görebiliyoruz.

Grafiklerde açıkça gözlemlenen bu düşüşün teorik olarak iki sebebi olabilir: 1. Sınavın zorluk seviyesinin artması 2. Sınava giren adayların bilgi ve yetenek seviyelerinin birden düşmesi.

Adayların bilgi seviyelerinin birden düşmesi bizce tartışılacak bir durumdur. Hele ki artık günümüzde bilgiye kolay erişilebildiği, dershane ve kaynakların sınav konusunda oldukça uzmanlaştığı ve rehberlik hizmetlerinin geliştiği bu günlerde.

Bu durumda aşağıdaki değişimi de tekrar hatırlarsak, son 3 yılda yapılan sınavlarda adayların başarı seviyelerinin düşme sebebi olarak ilk seçenek daha açıklayıcı olabilir.

Genel Yetenek

  • 2005-2011 ortalaması: 34,913
  • 2012-2014 ortalaması: 27,255

Genel Kültür

  • 2005-2011 ortalaması: 28,575
  • 2012-2014 ortalaması: 21,365

Bu veriler ışığında şu yorumu yapabiliriz:

Son 3 yılda yapılan Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri zorlaşmıştır.

Elbetteki KPSS sadece GY ve GK testlerinden ibaret değildir ve diğer test verilerine de bakmak gerekecektir, ancak tüm adayların girdiği testler olarak tüm puan türlerini etkilemektedir, bu sebeple analizimizi sadece bu iki test üzerinden yorumladık.

Tüm adaylara başarılar dileriz

kpsspuan.net

Tekrar hatırlatırız: bu analizlerin tamamen açıklanmış veriler üzerinden yoruma dayanmaktadır.

1 : Bu veriler ÖSYM tarafından her yıl sınav sonuçlarıyla birlikte açıklanmaktadır.