facebooktwittergoogle_plusmail

 

Aşağıdaki tabloda KPSS oturumlarının hangi testlerden oluştuğu görülmektedir. Testlerin detaylı kapsamları ise tablonun aşağısında bulunmaktadır. Testlerdeki konuların % ağırlıklarına bakarak hangilerine çalışma esnasında öncelik verilmesi gerektiği görülebilir.

Oturum Testler Soru Sayısı Süre
Cumartesi Sabah Genel Yetenek
Genel Kültür
60
60
120 dk
Cumartesi öğleden sonra Eğitim Bilimleri 80 100 dk
Pazar sabah Hukuk
İktisat
İşletme
Maliye
Muhasebe
30
30
30
30
30
160 dk
Pazar öğleden sonra Çalışma Eko. ve End. İlişkileri
Ekonometri
İstatistik
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
30
30
30
30
30
160 dk
Öğretmenlik ÖABT Alan Bilgisi testi
Alan Eğitimi testi
40
10
75 dk

Genel Yetenek:

 • Sözel Bölüm %50
 • Sayısal Bölüm %50

Eğitim Bilimleri:

 • Öğrenme Psikolojisi %20
 • Gelişim Psikolojisi %15
 • Ölçme ve Değerlendirme %15
 • Rehberlik ve Özel Eğitim %15
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri %20
 • Program Geliştirme %5
 • Sınıf Yönetimi %5
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı %5

Hukuk:

 • Anayasa Hukuku %10
 • İdare Hukuku ve İdari Yargı %15
 • Ceza Hukuku %15
 • Medeni Hukuk %15
 • Borçlar Hukuku %15
 • Ticaret Hukuku %15
 • İcra ve İflas Hukuku %15

İktisat:

 • İktisadi Doktrinler Tarihi %5
 • Mikro İktisat %30
 • Makro İktisat %25
 • Para-Banka-Kredi %10
 • Uluslararası İktisat %10
 • Kalkınma-Büyüme %10
 • Türkiye Ekonomisi %10

İşletme:

 • Temel Kavramlar %10
 • İşletme Yönetimi %25
 • Üretim Yönetimi %25
 • Pazarlama Yönetimi %20
 • Finansal Yönetim %20

Maliye:

 • Maliye Teorisi %10
 • Kamu Gelirleri %15
 • Kamu Giderleri %15
 • Kamu Borçları %15
 • Bütçe %15
 • Vergi Hukuku %15
 • Maliye Politikası %15

Muhasebe:

 • Genel Muhasebe %65
 • Mali Tablolar Analizi %15
 • Ticari Aritmetik %10
 • İhtisas Muhasebesi %10

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri:

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %55
 • Çalışma Ekonomisi %30
 • Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi %15

Ekonometri:

 • Ekonometrik Tahmin ve Tahmin Ediciler %10
 • Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi, Hipotez Testleri, Güven Aralığı Sözel Bölüm %10
 • İkili (Kukla) Değişkenler %10
 • Öngörü %5
 • Kısmi Regresyon ve Korelasyon %5
 • Otokorelasyon (İçsel Bağıntı) %10
 • Farklı Yayılım (Değişen Varyans) %10
 • Çoklu Doğrusal Bağlantı %5
 • Model Tanımlama ve Tanımlama Hataları %10
 • Eşanlı Denklem Sistemleri %10
 • Zaman Serisi Modellemesi %10
 • Dinamik Ekonometri, Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresif Modeller %5

İstatistik:

 • Olasılık ve Stokastik Süreçler %15
 • Matematiksel İstatistik %15
 • Yöneylem Araştırması %5
 • Çok Değişkenli Analizler %10
 • Parametrik Olmayan Testler %5
 • Uygulamalı İstatistik %15
 • Zaman Serileri %5
 • Deney Tasarımı ve Varyans Analizi %10
 • Örnekleme %10
 • Regresyon Analizi %10

Kamu Yönetimi:

 • Siyaset Bilimi %15
 • Anayasa %15
 • Yönetim Bilimleri ve Kamu Politikası %20
 • Yönetim Hukuku %20
 • Kentleşme ve Çevre Sorunları %15
 • Sosyoloji %5
 • Türk Siyasi Hayatı %10

Uluslararası İlişkiler:

 • Uluslararası İlişkiler Teorisi %20
 • Uluslararası Hukuk %25
 • Siyasi Tarih %15
 • Uluslararası Güncel Sorunlar %15
 • Uluslararası Örgütler %10
 • Türk Dış Politikası %15

Öğretmenlik Alan Bilgisi:

 • Alan Bilgisi %80
 • Alan Eğitimi %20