facebooktwittergoogle_plusmail

ÖSYM özellikle son yıllardaki kopya skandallarından sonra bir süredir kurumun birincil amacı olan ölçme ve değerlendirme kalitesini arttırmak amacıyla sınav sistemleriyle ilgili bir arayıştaydı. ÖSYM konuyla ilgili ilk duyrularını 2013 yılında yapmış, hatta aynı yıl bir deneme sınavı yapmıştı. ÖSYM’nin böyle bir arayışa girmesini sağlayan başlıca amaçlarının arasında şunların bulunduğunu düşünüyoruz:

  • Kopyanın önüne geçilmesi
  • Cevaplardan, şıklardan giderek soru çözülmemesi
  • Hiç bilinmeyen konu hakkında rastgele şık işaretlenmesinin engellenmesi
  • Bazı soru kalıplarının sadece taktikler vasıtasıyla şıkların elenip işaretleme yapılması

Aslında açık uçlu sınav dediğimiz şey uzaydan gelmedi veya yeni icat edilen bir yöntem değil. Hepimizin yıllarca ilkokul ortaokul yıllarında yazılı diye tabir ettiğimiz sınavlarda mutlaka karşımıza çıkan soru tipleridir. Kısa cevaplı yazılı diye de düşünebilirsiniz. Listeleme, boşluk doldurma, açıklaması verilen kavramı bulma veya kavramı açıklama, özelliklerini yazma vs gibi öğrencinin yorumundan ziyade bilgisini kağıda dökmesini isteyen yazılı türüdür.

Aşağıda ÖSYM tarafından yapılmış açık uçlu deneme sınavından bazı örnekler vererek tek tek bakalım:

Örnek 1

Çağır Karacoğlan çağır Taş düştüğü yerde ağır Güzel sevmek günah değil Ben kitapta yerin(i) gördüm

Bu dörtlükte yer alan altı çizili sözcükteki anlam olayını yazınız. (2 puan) ………………………………………………………………………………………………….. Bu anlam olayını tespit etmedeki dayanağınızı yazınız. (2 puan) …………………………………………………………………………………………………..

Bu tarz sorular gösteriyor ki öğrenci öncelikle “anlam olayı” nedir bunu bilmeli, sonra da ne tür anlam olayları vardır, kaç tanedir gibi detay bilgilere sahip olmalı. Görüldüğü gibi ikinci soruda verdiği cevabın arkasında durabilecek şekilde bir açıklama beklenmektedir, yani rastgele atıp tutturmasının önüne geçilmeye çalışmaktadır. Bir sonrasında ise herhangi bir tür anlam olayı dendiği zaman örnek verebilecek durumda olabilmelidir.

Örnek 2

………………………………………….. Bu duruma en çok edebi eserlerin çevirinde rastlanır. Çevirmenin kendine özgü düşünsel konumu, bilgisi, okuma birikimi, kaynak dil ile çeviri dilini kullanabilme gücü, zihinsel çözümleme, yorumlama, belirli bir yazarın eserini seçmekteki amacı gibi bireysel özellikler, bu durumun başlıca etkenleridir. Çevirmenin kişiliğiyle ilgili bu özellikler, yaptığı işe de ister istemez yansır. Bu nedenle aynı metinden yapılan yüzlerce çevirinin hiçbiri ötekinin aynısı olmaz.

Bu parçanın başına, düşüncenin akışına uygun bir cümle yazınız. (5puan) ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

İşte hiç alışılmamış bir soru. Normalde “Düşüncenin akışını bozmayacak şekilde aşağıdakilerden hangisi gelebilir?” tarzı olan soruyu bu kez öğrencinin doldurması istenmekte. Bu tarz sorular için mutlaka iyi hazırlık yapmak gerekmektedir.

Örnek 3

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.

a) Ensar: ……………………. (0,5puan) b) Ziggurat: ………………… (0,5puan)

Öğrencilik yıllarımızdaki yazılılardan alışık olduğumuz kısa cevaplı terim açıklama sorusu. Bilmeyen öğrencinin tahmin veya rastgele işaretleyerek puan almasını önleyen bir başka soru tarzı.

Örnek 4

Boşluk doldurmalı veya eşleştirmeli soru tipi:

İstihdamın, Paranın ve Faizin Genel Teorisi (The General Theory of Employment, Interest and Money) ya da kısa adıyla Genel Teori diye bilinen kitabın yazarı ………………………………….. (1 puan)

Cümle verilip ilgili terim boş bırakılıp doldurulması istenebilir.

Örnek 5

Tablo veya grafik verilir, tablodaki boş hücrelerin doldurulması veya grafik üzerinde işaretleme yapılması, cevap yazılması istenebilir. Veya bilgiler ışığında sorular sorularak cevaplanması beklenebilir. Bu tarz sorular aslında tanıdıktır ancak bu kez aşağıdaki şıklardan cevap aramak yerine, doğru cevaptan emin olup boş bırakılan yere yazılmalıdır.

ÖSYM’nin daha önce yaptığı açık uçlu deneme sınavı ve örnek YDUS sınavına da bakabilirsiniz.

Nasıl Değerlendirilecek

En son açıklanan kaymakamlık adayı sınavının kılavuzunda bu konuda verilen bilgilere göre cevap verebiliriz. Herşeyden önce anlaşılıyor ki her soru için önceden belirlenmiş bir cevap anahtarı olacaktır. Buradan şu sonucu çıkartabilir: sorular çok fazla yoruma dayalı olmayacak ve kısa cevaplı olacaktır. Cevaplar taranacak ve adaylardan bağımsız olarak birer numara verilecektir, buradaki amacın değerlendirme yapılırken kişiye göre muamele ediliyor endişesini bertaraf etmek olduğunu düşünüyoruz. Verilen cevaplar iki farklı puanlayıcı tarafından cevap anahtarına göre değerlendirilecektir. Eğer bu iki kişi aynı soruya farklı puanlar verdiyse bu kez 3. bir kişi tarafından soru tekrar değerlendirilecek ve bu puan geçerli olacaktır.

Daha sonra her soru için verilen puanlar tek tek toplanıp adayın ham puanı hesaplanacaktır. Test usulü bir sınav olmadığı için yanlışın doğruyu götürmesi gibi bir net hesabı olmayacaktır. Bu ham puanlar normal KPSS puanlarında yapıldığı gibi ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Bundan sonraki tüm puan hesaplama adımları diğer sınavlarda olduğu gibi devam ediyor. Yani en çok puanı alan 100, ortalama 70 olacak şekilde tüm puanlar sıralanıyor.

Eleştiriler

Bu konu ilk kez eski YÖK başkanı tarafından gündeme getirildiğinde medyada yer bulmuş ve genelde aşağıdaki eleştirilere maruz kalmıştı:

  • Katılımcı sayısı yüksek sınavlarda (KPSS, YGS vs.) sınav sonuçlarının açıklanması çok zaman alacaktır. Bu eleştiri kesinlikle haklı yöndedir, test kağıtlarının otomatik makinelerde saniyesinde okunulduğu halde milyondan fazla insanın katıldığı bu sınavların tek tek kişiler tarafından değerlendirilmesi elbette çok uzun zaman alacaktır. Zaten anlaşılan ÖSYM’nin de bu tip sınavlarda henüz test sistemini bozmaya niyeti yok.

  • Yazısı düzgün olmayan öğrenciler ne yapacak ? Kısmen doğru bir eleştiri, özellikle sınav heyecanında zamanla yarışan bir öğrencinin yazısı olduğundan daha da bozuk, hatalı olabilir. Diğer yandan bakılırsa da ÖSYM’nin böyle bir eleştiriyle ilgilenmeyeceğini tahmin edebilirsiniz. Yazdığınız şey herhangi biri tarafından okunamıyorsa gerçekten yazmış sayılır mısınız?

  • Ezberci sistemi teşvik ediyor. Bu eleştiriye de kısmen hak veriyoruz. Bu noktada sınavları hazırlayanların soru cevaplarındaki beklentileri ön plana çıkıyor. Eğer gerçekten kısa cevaplı ve öğrencinin konuyu bilmesi üzerine kurulu cevap anahtarları düzenlenecekse bu sıkıntı kısmen aşılabilir. Ancak bir terim verilip bunun harfi harfine belirli bir kaynaktaki karşılığı sorulacaksa, ki böyle olacağını tahmin etmiyoruz, bu saçmalığın daniskası olacaktır.

Bunun haricinde yer alan daha başka eleştiriler de mevcut ancak gerçekten elle tutulur olup hak verdiklerimizi belirttik.

Anlaşılan o ki ÖSYM sınavlarda kopya çekilmesinin önüne kesinlikle geçmek istiyor, ayrıca aday bir şeyi bilmiyorsa test teknikleriyle tahmin etmesini, atıp tutturmasını veya verilen şıklardan giderek sonuca ulaşılmasını kesinlikle önlemek istiyor. Öğrenci cevabı ya biliyordur, ya bilmiyordur anlayışıyla devam edecek ve bu yönde uygulamaları yoğunlaştıracağa benziyor.

Bu yazı yazılırken ÖSYM tarafından yapılan bir Basın Açıklaması da geldi. Amaçların sınav güvenliği, ölçme kalitesi ve sınav konforu olduğunu belirtip açık uçlu sınav sisteminin 2015 yılı içerisinde en yaygın şekilde uygulanacağı müjdesini (!) adaylara veriyorlar.

Tüm adaylara başarılar